وبلاگ

انواع رسیدگی مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی در واقع عملکرد مودیان مالیاتی می باشد و به وسیله آن، برای اتکاء در جهت تشخیص درآمد واحد مربوطه به سازمان امور مالیاتی ارائه می گردد.

بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی، پرونده مالیاتی به وسیله، کارشناس مالیاتی یا همان ممیز مالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. رسیدگی مالیاتی دارای روش های مختلف می باشد. جرایم و قرائن مالیاتی متفاوتی وجود دارد و در زمان رسیدگی متوجه اشتباهات در تحریر اظهارنامه و دفاتر می شوید. این اشتباهات ممکن است باعث افزایش مالیات و ایجاد جرایم مالیاتی شود.

خدمات حسابرسی

رسیدگی به مالیات شرکت ها:

رسیدگی به مالیات بر مبنای دفاتر و علی الرس انجام می گیرد.

رسیدگی بر مبنای دفاتر:

در این روش پرونده مودی به صورت کامل مورد بررسی قرار می گیرد و درآمد و هزینه های ارائه شده از نظر مودی مورد قبول واقع شده است. اما زمانی هم ممکن است که هزینه های مورد قبول واقع نباشد و در این مورد سود هم مورد قبول نمی باشد، در این صورت برای مودی اصلاحی در نظر گرفته می شود. البته توجه داشته باشید که کلیه این موارد برای دفاتر و مدارک بر اساس چهارچوب می باشد.

رسیدگی بر مبنای علی الرس:

در این روش پرونده، دفاتر و درآمد مورد قبول قرار گرفته نشده است و مالیات بر اساس ضرایب سالیانه فعالیت ها مشخص می شود.

مراحل فرآیند رسیدگی مالیاتی به شرح ذیل می باشد:

در ابتدا ممیز مالیاتی بر اساس برگه درخواست اسناد و مدارک حسابداری، از مودی مالیاتی درخواست اسناد و مدارک حسابداری را برای بررسی دارد.

بعد از دریافت مدارک مربوطه، کارشناس مالیاتی موظف و مکلف می باشد که تا مدت زمان یک هفته تا پانزده روز پس از بعد از ابلاغ درخواست فوق به محل کار مودی مراجعه کند و دفاتر، اسناد و مدارک وی را مورد بررسی قرار دهد.

در بعضی از موارد و در شرایط خاص، ممکن است که ممیز مالیاتی از مودی بخواهد که اسناد و مدارک حسابداری و مالی را در زمان مقرر شده نزد وی به سازمان امور مالیاتی ببرد و مراحل پرونده را رسیدگی کنند.

بعد از ارائه مدارک مربوطه، یکی از سه حالت ذکر شده در ذیل اتفاق می افتد:

در صورتی که دفاتر و اسناد حسابداری و مالی مودی، بر اساس قانون، آیین نامه های نگهداری دفاتر و اسناد و استاندارهای حسابداری تنظیم شده باشد، درآمد مشمول مالیات مودی بعد از رسیدگی مشخص می شود و به وسیله برگ تشخیص به مودی ابلاغ می شود.

در صورتی که اسناد و دفاتر حسابداری بر اساس موازین قانونی، آیین نامه های مربوطه و روش های نگهداری اسناد و مدارک تنظیم نشده باشد و خارج از اصول و استانداردهای حسابدرای باشد، مورد قبول نمی باشد و روش تشخیص مالیات بر اساس معیارها و و قوانین خاص مالیاتی انجام می شود و به این روش رسیدگی از راه علی الراس می گویند.

اگر چنانچه دفاتر، اسناد و مدارک حسابداری ارائه شده از نظر اداره مالیات، غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود، کتبا مراتب را به مودی اعلام می کنند و برای رسیدگی به هیات سه نفره بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم فرستاده می شود.

انواع رسیدگی اختلاف مالیاتی

رسیدگی اختلاف مالیاتی انواع مختلفی دارد که در ذیل هر کدام از آنها را معرفی کرده ایم.

رسیدگی ماهیتی: در این روش مامورین و مراجع حل اختلاف به صورت ریشه ای وارد پرونده مالیاتی می شوند و رای را بر اساس تایید، تعدیل، قرار رسیدگی مجدد، رفع نقص و یا تجدید دعوت صادر می کنند.

رسیدگی شکلی: در این روش شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، بر اساس آراء قطعی از نظر عدم رعایت قوانین و مقررات مورد رسیدگی و یا نقص در رسیدگی مورد شکایت مودی و یا اداره امور مالیاتی بررسی می شود.

رسیدگی شکلی و ماهیتی: در این روش ابتدا، هیات رسیدگی با توجه به عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع می تواند وارد مرححله رسیدگی بشود و رای را صادر کند، در غیر این صورت با روش شکلی وارد مرحله بررسی می شود و رای مبتنی بر رد شکایت را صادر می کند.

براساس اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر کس باید از ثروت و درآمد خود برای تامین هزینه های عمومی، حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با توجه به مقدار قدرت و توانایی خود، مالیات پرداخت کند. روش محاسبه مالیات در کشور ما به دو صورت علی الراس و خود احضاری می باشد. البته نظام های مالیاتی پیشرفته به جای شیوه علی الرس که در آن ماموران اداره مالیات، میزان مالیات متعلقه را مشخص می کنند، خود احضاری را جایگزین کرده اند و در این روش شخص حقیقی و یا حقوقی خود میزان سود و مالیات را اعلام می کند.

محاسبه مالیات بر اساس توافق مالیات:

بر اساس راه و روش اداره مالیاتی، دلایل مختلف و حذف برخی از مواد قانون، محاسبه مالیات شرکت های بزرگ به صورت توافق یا همان روش سنتی انجام می شود و مودی مالیاتی نیز آن را قبول می کند.

به طور کلی این موضوع، یکی از مشکلات اساسی قانون مالیات های مستقیم می باشد و تنها با اقتصاد شفاف، مشخص شدن مالیات به صورت سیستمی، نظارت ارگان مخصوص بر روی نحوه برگ تشخیص مالیاتی، مشخص شدن تفاوت زیاد ارقام درج شده در برگ تشخیص های صادره نسبت به رقم های قطعی، اصلاح قانون های مستقیم، حذف بررسی توافقی، برون سپاری خدمات مالیاتی و بازجویی متخلفین، مشکلات این سازمان از بین می رود.

ماده 238 قانون مالیات های مستقیم:

به منظور احترام مودیان محترم مالیاتی و جلوگیری از سوء تفاهمات احتمالی در رابطه با توافقات انجام شده و اجرای ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، در صورت ارائه اسناد و مدارک موثر در کم کردن درآمد مشمول مالیات مودی، ممیزین کل مالیاتی موظف به رعایت نکات ذکر شده در ذیل می باشند:

ممیزین مالیاتی قبل از درج کامل ظهر برگ تشخیص مالیات، از گرفتن امضاء از مودی اکیدا خودداری کنند.

در صورتی که مشخص شود که مودی بی سواد می باشد، می بایست شخص امینی که از کارمندان وزارت اقتصاد و دارائی و سازمان امور مالیاتی هم نباشد، توسط مودی معرفی شود و به همراه وی مقررات ماده 238 قانون مالیات های مستقیم بر اساس مورد به اجرا گذاشته شود.

ممیزین مالیاتی بعد از کم شدن درآمد مشمول مالیات، باید میزان مالیات متعلقه را به مودی مالیاتی تفهیم کند و بعد از تایید و موافقت مودی، مراتب را در برگ تشخیص مالیات منعکس کند.مودی باید بعد از توافق خود با جمله، (موافقت خود را با تعدیل درآمد مشمول مالیات از ماخذ مبلغ … ريال اعلام می دارم) اقدام به امضاء این برگه مالیاتی کند.بر اساس این ماده از قانون مالیات های مستقیم، هر زمان که برگ تشخیص مالیات صادر شد، اگر چنان چه مودی نسبت به این مالیات متعلقه اعتراضی داشته باشد، خود و یا وکیل تام الاختیارش می تواند در مدت زمان سی روز از تاریخ ابلاغ، همراه با اسناد و مدارک مربوطه به اداره مالیات مراجعه کرده و کتبا درخواست رسیدگی را داشته باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *