معرفی دپارتمان کوچینگ:

امروزه یکی از مهمترین دغدغه های مدیران نرخ تعامل است که به معنی مشارکت، اشتیاق یا تعهد شغلی می‌باشد. 

یعنی یک مدیر همیشه دغدغه این را دارد که چه کاری باعث ایجاد بهره وری، اشتیاق به کار، مشارکت، مسئولیت پذیری و تعهد در کارکنان خود می‌شود.

یکی از مزایاهای کوچینگ نشان دادن نقاط کوری است که در کسبو کار و زندگی یک شخص وجود دارد. در واقع کوچ شما را به خودتان نشان میدهد. و در نهایت شما به عنوان مختصص زندگی و کسب وکار خود تصمیم گیری میکنید.

شما هدف را تعیین می کنید و کوچینگ کمک می کند تا در این مسیر سریع تر و با کیفیت تر به آن چیزی که می خواهید برسید.

خدمات ما در دپارتمان کوچینگ:

  1. کوچینگ رهبری (Leadership Coaching)
  2. کوچینگ شغلی (Career Coaching)
  3. کوچینگ تیمی (Team Coaching)
  4. کوچینگ کسب و کار (Business Coaching)
  5. کوچینگ سیستماتیک (Systematic Coaching)
  6. کوچینگ زندگی (Life Coaching)

 

برای ثبت درخواست کوچینگ و مشاوره کلیک کنید!