معرفی دپارتمان کوچینگ:

امروزه یکی از مهمترین دغدغه های مدیران نرخ تعامل است که به معنی مشارکت، اشتیاق یا تعهد شغلی می‌باشد. 

یعنی یک مدیر همیشه دغدغه این را دارد که چه کاری باعث ایجاد بهره وری، اشتیاق به کار، مشارکت، مسئولیت پذیری و تعهد در کارکنان خود می‌شود.

یکی از مزایاهای کوچینگ نشان دادن نقاط کوری است که در کسب و کار و زندگی یک شخص وجود دارد. در واقع کوچ شما را به خودتان نشان می دهد. و در نهایت شما به عنوان مختصص زندگی و کسب وکار خود تصمیم گیری می کنید.

شما هدف را تعیین می کنید و کوچینگ کمک می کند تا در این مسیر سریع تر و با کیفیت تر به آن چیزی که می خواهید برسید.

 

خدمات ما در دپارتمان کوچینگ:

  1. کوچینگ رهبری (Leadership Coaching)
  2. کوچینگ شغلی (Career Coaching)
  3. کوچینگ تیمی (Team Coaching)
  4. کوچینگ کسب و کار (Business Coaching)
  5. کوچینگ سیستماتیک (Systematic Coaching)
  6. کوچینگ زندگی (Life Coaching)

 

معرفی دپارتمان منتورینگ:

وقتی که صحبت از منتورینگ و منتور به میان می آید، معادل هایی همچون مربی، مشاور، راهنما و غیره را می توان استفاده کرد اما در این میان مشکلی به وجود می آید و آن هم اینکه معادل هایی از این دست شاید نتوانند آن طور که باید و شاید ماهیت این موضوع را انتقال دهند چرا که اگر نگوییم اصطلاح منتور به تازگی وارد ادبیات ما شده است، اما به طور قطع می توان گفت که جزو مفاهیم جدیدی است که امروزه کارآفرینان استفاده می کنند و از همین روی  از اینجا بحث به بعد تمرکز روی استفاده از همان معادل های لاتین است.
 

 

برای ثبت درخواست کوچینگ و مشاوره و منتورینگ کلیک کنید!