سوابق علمی :

دانش آموخته مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی تا مقطع عالیه

دانش آموخته ی دوره های MBA و DBA در دانشگاه تهران و مدرسه کسب و کار

دانش آموخته 2300 ساعت دروس لیدرشیپ یا رهبری سازمانی

دانش آموخته MiniMBA و MiniDBA از دانشگاه ترکیه

دارای دکترای افتخاری از دانشگاه ملی مالزی

دارای دکترای افتخاری از دانشکده آمریکا

فارغ التحصیل دوره تخصصی مدیریتی در مسکو از دانشگاه سنپترزبورگ

مدیر گلوبال و دارای تندیس مدیر گلوبال بین الملل

دارای گواهی QAM

 عضو انجمن مدیران آسیا

مدیر شایسته کسور در سال 95

مدیر برتر کسور در سال 96

دارای ایزو طلایی مدیران

دارای مدرک PCC از فدراسیون جهانی ICF

فارغ التحصیل دوره مدیرعامل حرفه ای از مدرسه کسب و کار

خلاصه سوابق کاری:

بیش از 2 دهه سابقه تخصصی در حملو نقل مسافر و بار

مشاور آموزش و پژوهش کشور از سال 1393 تا 1396

عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های مسافربری

عضو انجمن مدیران صنایع کشور

دبیر کارگروه عملیات انجمن صنایع کشور

دبیر تحریریه روزنامه صدای ملت

بنیانگذار شرکت همسفر مدیران

بنیانگذار شرکت حمل و نقل آبادیس

اولین بانوی مدیر در حملو نقل مسافر در پایانه های تهران از سال 1379