معرفی دپارتمان تهیه کنندگی در کسب و کار:

امروزه با وسعت گرفتن کسب و کار ها در حوزه های مختلف و لزوم به فروش محصولات یا خدمات برای رسیدن به اهداف پیشرو یکی از دغدغه های صاحبین کسب و کارها هست.

همسفرمدیران با مشارکت و هم افزایی تیم های صاحب اعتبار و قدرتمند در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، علوم رایانه و … توانسته تا بستری را فراهم سازد که ایده های شما را جامه ی عمل بپوشاند.

همسفرمدیران متعهدانه به انجام امور تهیه کنندگی در کسب و کار می‌پردازد تا به بهترین نحو بازخورد و اهداف تعیین شده محقق شود.

خدمات دپارتمان تهیه کنندگی در کسب و کار:

  1. اجرا پرفورمنس از ابتدا تا فروش ( دکور، بازیگر، موسیقی، کارشناس بهبود فرآیند و…)
  2. هم سفر شدن با زمان به همراه تماشا و تحلیل  فیلم

نمونه هایی که اجرای پرفورمنس:

پرفورمنس کوک

نمونه هایی از اجرای تماشا و تحلیل فیلم:

نمونه ای از اجرای برنامه هنر فیلم دیدن و داد و دهش تجربه با لیلیان ایـــــــران:

برای ثبت درخواست در حوزه تهیه کنندگی و سخنرانی در کسب و کار کلیک کنید!